Sliedrecht4Kids - venster 3: de boodschap doorgeven
Sliedrecht4Kids - venster 1: de schuilplaats
Sliedrecht4Kids - venster 2: geen fouten, maar plannen

Sliedrecht4Kids is speciaal gemaakt voor jou! Op deze site vind je veel informatie over de geschiedenis van Sliedrecht in de middeleeuwen. Blader door de tijdlijn en ontdek hoeveel er in duizend jaar gebeurd is. Je zult zien dat lang geleden de basis gelegd is voor het Sliedrecht van nu. Heb je al les gehad over Sliedrecht in de middeleeuwen? Schrijf dan in het gastenboek wat je ervan vindt.

De geschiedenis van Sliedrecht

aan het laden..
De Westfriese graven

De Westfriese graven

De Westfriese graven krijgen het kroondomein Maasland. lees verder »

Vanuit de omgeving van Vlaardingen trekken ze langzaam het gebied in. Na een aantal jaren, rond 1050, komen ze ook in de buurt van Sliedrecht. De boeren ontginnen het land.

Maasland

Sterkte bij Maasland

Graaf Dirk III trekt naar Maasland en sticht een sterkte bij Vlaardingen. Daar heft hij tol en berooft kooplieden.

Merwedewoude

Merwedewoud

Graaf Dirk III begint met de ontginning van het Merwedewoud.

Graaf Dirk gestraft

Graaf Dirk III wint van de keizer

De keizer en de bisschop sturen een leger om graaf Dirk III te straffen voor het beroven van de kooplieden.Ze verliezen het van Dirk. Hun leger wordt verslagen.

Ontginnen Sliedrecht

De ontginning bij Sliedrecht

Omstreeks deze tijd wordt het gebied van Sliedrecht aan beide zijden van de Merwede ontgonnen.

Leenmannen van de bisschop van Utrecht

Koning Hendrik IV bevestigt dat de Westfriese graven, leenmannen van de bisschop van Utrecht zijn. lees verder »

Het gebied waarin Sliedrecht ligt, valt onder de bisschop. In een vervalste oorkonde uit ongeveer 1145 wordt Sliedrecht voor het eerst genoemd. In deze oorkonde staat het jaar 1064. Sliedrecht is dus zeker 950 jaar oud.

De Westfriese graven worden rond 1100 voor het eerst graven van Holland genoemd.

Kerkstrijd

Kerkstrijd

De pastoor van Sliedrecht Zuid,waar nu de Merwelanden liggen, heeft een conflict met de heer van Houweningen. lees verder »

Deze vindt dat zijn kerk, Boiteskerke, niet afhankelijk is van die van Sliedrecht. De onenigheid wordt beslecht door de bisschop van Utrecht. Deze stelt Sliedrecht in het gelijk.

In de ban

In de ban

In deze tijd leeft graaf Dirk VI. Ook hij heeft regelmatig onenigheid met de bisschop van Utrecht. lees verder »

Ze ruziën onder andere over wie de baas is in gebied waar nu Sliedrecht ligt. De graaf valt zelfs met zijn leger Utrecht aan. Bisschop Hartbert besluit graaf Dirk in de ban te doen.Dirk kan zich hier alleen aan onttrekken wanneer hij een vervalste oorkonde uit 1064 erkent. Daar staat onder andere in dat het hele gebied rond de Merwede, dus ook Sliedrecht, eigendom is van de bisschop. Graaf Dirk buigt voor de bisschop en vraagt om vergeving. Die krijgt hij.

De vervalste oorkonde

De vervalste oorkonde

Dit is een gedeelte uit de oorkonde. Aan het begin van de vierde regel staat Sclidreth voor het eerst genoemd.

Het gebied van de bisschop

Het gebied van de bisschop

Op dit kaartje is te zien welk gebied langs de Merwede aan de bisschop behoorde.

Heer en meester over Holland

Heer en meester over Holland

Als in 1150 bisschop Hartbert overlijdt, neemt graaf Dirk VI de macht weer over. Hij is nu heer en meester over Holland. Daar valt Sliedrecht ook onder.

Grote overstromingen

Grote overstromingen

In de periode van 1164-1170 zijn er grote overstromingen in Holland. Misschien zijn er in Sliedrecht Noord, het huidige Sliedrecht, grote stukken dijk doorgebroken. Later is dit weer hersteld.

Tol betalen

Tol betalen

In 1179 krijgt graaf Floris III dankzij de hulp van de keizer de rijkstol bij Geervliet. lees verder »

Bij een tol moeten de kooplieden belasting betalen. Door de tijd wordt het netwerk van plaatsen waar tol betaald moet worden uitgebreid. Degene die daar voor verantwoordelijk is, is graaf Dirk VII. Hij bouwt ook een tol bij Sliedrecht aan de rivier de Merwede.
In 1232 wordt Nimansvrent
(Niemandsvriend) voor het eerst genoemd.

Graaf Floris V in Niemandsvriend

Graaf Floris V in Niemandsvriend

In 1293 is Graaf Floris V in het tolhuis van Niemandsvriend. Hij bezegelt daar een document. lees verder »

De Tolsteeg herinnert nog steeds aan de tol die hier geheven werd. Het is een van de oudste wegen in Sliedrecht en was de weg naar Niemandsvriend.Op de plaats waar de voorburcht lag, ligt nu de Merwebolder.

 

Gevechten rond Crayenstein

Gevechten rond Crayenstein

Baljuw Aloud trekt zich terug op kasteel Crayenstein na een mislukte aanval op Dordrecht. Hij wordt achterna gezeten door Dordrechtse soldaten. lees verder »

Samen met Wolfert van Borselen wil Aloud de stad Dordrecht een lesje leren. Maar na de moord op Wolfert moet Aloud zich overgeven. Hij wordt door de woedende burgers van Dordrecht doodgeslagen.

Overstromingen in de Grote Waard

Overstromingen in de Grote Waard

De dijken van de Grote Waard zijn niet sterk genoeg. Er wordt te weinig gedaan aan het onderhoud. Tussen 1372 en 1395 zijn er meerdere dijkdoorbraken. lees verder »

Het is de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Graven, edelen en stadsbestuurders vechten om de macht. Daardoor is er geen tijd en geld om voor de dijken te zorgen. De gevolgen zijn ernstig: dijkdoorbraak, overstroming van landbouwgrond en zelfs hongersnood.

Catharina van Naaldwijk

Catharina van Naaldwijk

Catharina van Naaldwijk wordt geboren. Zij is de dochter van Hendrik III van Naaldwijk, heer van Crayenstein. Ze kiest voor een leven als non in het klooster van Diepenveen.

Eerste Sint Elisabethsvloed

Eerste Sint Elisabethsvloed

Een grote overstroming treft de Grote Waard. Ook Sliedrecht loopt onder water lees verder »

De mensen vluchten naar Honselersdijk, Dordrecht of naar Oversliedrecht, aan de overkant van de rivier.

Tweede Sint Elisabethsvloed

Tweede Sint Elisabethsvloed

Een tweede overstroming treft de Grote Waard. Nu is Sliedrecht voorgoed verloren. Alleen Crayenstein blijft nog bestaan. lees verder »

Oversliedrecht wordt nu het nieuwe Sliedrecht. Huizen, boerderijen en de kerk worden afgebroken.

Een nieuw bestaan

Een nieuw bestaan

De gevluchte boeren uit de Grote Waard bouwen een nieuw bestaan op in het nieuwe Sliedrecht. Met hout en stenen uit de oude woonhuizen van het oude Sliedrecht wordt een nieuw onderkomen gemaakt.

Dammen van rijshout

Griendwerk

Na de Sint Elisabethsvloed bouwen de mensen een nieuw bestaan op. Een van de beroepen is griendwerker. lees verder »

In de grienden wordt speciaal wilgenhout of rijshout gekweekt. Naast manden, wiegjes en fuiken worden van dit hout rijsdammen gemaakt. Hiermee worden dijken beschermd tegen het water. Nog steeds worden rijsdammen gebruikt om het land te beschermen.

Alblasserwaard bedreigd door water

Alblasserwaard bedreigd door water

Ook voor de Alblasserwaard is het water een grote vijand. In de 15e eeuw breekt de dijk verschillende keren. lees verder »

Nieuwe stukken dijk worden achter de doorgebroken delen gelegd. Zo ontstaan de typische kronkels.

Baggerbeugel

Baggerbeugel

Rond 1530 werd de baggerbeugel in Nederland geïntroduceerd. Het is een lange stok met een net van henneptouw. lees verder »

De baggeraar schraapt het net over de bodem van de sloot. De opgeschepte bagger blijft in het net, terwijl het water er makkelijk uit kan lopen.

Kasteel Crayenstein afgebroken

Kasteel Crayenstein afgebroken

Crayenstein bleef zeker nog 100 jaar na de Sint Elisabethsvloed bestaan. De laatste ambachtsheer die er woonde was Splinter van Hargen. lees verder »

Toen het land eromheen niet meer bruikbaar was, heeft Splinter het kasteel in 1564 laten afbreken. 

Het eerste baggerschip - een moddermolen

Het eerste baggerschip - een moddermolen

Het baggeren wordt steeds belangrijker. Als de havens verzanden kunnen de grote VOC-schepen er niet meer in. Bouwmeester J.J. Bilhamer bedenkt daarom deze moddermolen. lees verder »

Dit baggerschip heeft een soort lopende band. Op deze band zitten schoepen die het slib van de bodem schrapen.
De baggermolen wordt aangedreven met vier zwaar gestrafte mensen. Achter op de molen staat een bewaker met een zweep in zijn hand. In de linkse hand heeft hij een wapen dat lijkt op een kruisboog. Dit wapen zal hij gebruiken als er een boef in het water springt om te vluchten.

Zinkstukken

Zinkstukken

Vanaf de 17e eeuw wordt een nieuwe methode bedacht om dijken te beschermen. Rijswerkers vlechten grote matten van rijshout. Die matten worden zinkstukken genoemd. lees verder »

Een zinkstuk wordt op het land gemaakt. De rijswerkers brengen het zinkstuk op z'n plaats en verzwaren het met stenen. Hierdoor zinkt het naar de bodem. Zinkstukken worden nog steeds gebruikt om oevers en dijken te beschermen.

Paardenmolen

Paardenmolen

In 1622 komt er een opvolger van de moddermolen: de paardenmolen. Hiermee kan veel dieper gebaggerd worden. lees verder »

Er zijn minstens acht paarden aan boord. Vier paarden trekken aan de trekboom van de molen. De andere kunnen tussentijds rusten en in de stallen aan boord worden verzorgd.

Emmerbaggermolen

Emmerbaggermolen

In de 18e eeuw wordt een nieuwe uitvinding gedaan: de emmerbaggermolen. Het slib wordt nu met emmers van de bodem afgeschraapt. lees verder »

Door de uitvinding van de stoommachine wordt de emmerbaggermolen een groot succes. Grote hoeveelheden slib kunnen snel worden opgebaggerd. De grootste baggerschepen hebben emmers van wel 850 liter! De emmerbaggermolen blijft tot in de 20e eeuw in gebruik. 

Sleephopperzuiger

Sleephopperzuiger

De uitvinding van de sleephopperzuiger is een nieuwe revolutie in de baggerij. Het slib wordt niet meer van de bodem geschept. Het wordt opgezogen. lees verder »

Vanaf 1960 worden veel emmerbaggermolens vervangen door sleephoppers.

Gastenboek

Heb je gewerkt met Sliedrecht4Kids of heb je een goed idee voor de toekomst van ons dorp? Schrijf het in het gastenboek. Lees ook wat anderen vinden. Gebruik als wachtwoord: sliedrecht4kids.

bericht schrijven De code staat op pagina 51 in je magazine
De gastenboek berichten worden geladen..